Enter your keyword

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba prevádzkovateľovi web stránky chaluparskepotreby.sk, ktorým je Ing. Jozef Sliva, trvalé bydlisko: Kľušovská Zábava 322, 086 22 Kľušov, IČO: 51389088, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bardejov, registrácia č. 760-20787 (Ďalej len “Správca”), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať Správcom za účelom kontaktovania záujemcov ohľadom produktov a služieb ponúkaných Správcom, ako aj vypracovanie cenovej ponuky či zasielanie reklamných materiálov. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 5 rokov.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu na info@chaluparskepotreby.sk alebo zaslaním listu na kontaktné údaje Správcu.

 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.